Tag: case study

  • niezaangażowany członek zespołu

    #016 – Niezaangażowany członek zespołu

    Samoorganizacja jest dobrym pomysłem, popularnym w podejściu zwinnym, ale co zrobić jeśli w zespole mamy kogoś bez zaangażowania? Temat wraca nam w pytaniach na spotkaniach społeczności i w trakcie naszej […]